Skip to main content
ALGEMENE VOORWAARDEN

– Deze prijzen zijn exclusief BTW en zijn 60 dagen geldig.
– De offerte is pas geldig na schriftelijke bevestiging of bij start van de uitvoering.
– De offerte dient als een geheel beschouwd te worden, de opgegeven eenheidsprijzen zijn als dusdanig gecalculeerd. Wijzigingen in de hoeveelheden van meer dan 10% of deeluitvoeringen kunnen aanleiding geven tot herziening van de eenheidsprijzen.
– De hoeveelheden in de offerte zijn vermoedelijk, het plan is indicatief.
– Regie uren in aanleg gebeuren aan de geldende uurtarieven.
– Plannen van leidingen en kabels dienen in ons bezit te zijn voor de aanvang van de werken, zonder deze plannen kunnen wij als uitvoerder niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen en de gevolgschade ervan.
– In tegenstelling tot de bepalingen vermeld in het Burgerlijk wetboek blijven de goederen eigendom van de verkoper tot zolang de betaling van de betreffende goederen niet is gebeurd. Ook al zijn deze ingelijfd in de grond.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

– Er is uitgegaan van de veronderstelling dat er kan gewerkt worden met gesloten grondverzet, aan en/of afvoer van gronden is niet inbegrepen.
– Bladverliezende hagen worden voorzien van palen, draad en bindbuis.
– Aanplanten volgens de regels van de kunst.
Er wordt garantie van 1 groeiseizoen gegeven op de door ons geleverde en aangeplante bomen en planten, niet op de werkuren. Deze garantie vervalt wanneer er schade ontstaat door droogte, wateroverlast, ziektes, wildschade, schade door derde, extreme weersomstandigheden en overmacht.